podklad menu
TUV logo
V súčasnej dobe je zavedený a používa sa Systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 : 2016 a
Syst
ém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN ISO 45001 : 2019
Z
ároveň vykonaným auditom je zavedený a používaný Systém manažérstva kvality podľa STN EN  ISO 9001 : 2016, ktorý je zavedený v spoločnosti SCORP už od roku 2002
V auguste 2023 získala spoločnosť SCORP registráciu v schéme environmentálne manažérstvo a audit EMAS
EMAS link:
SCORP, spol. s r.o.
vrchny lem
Vitajte na stránke SCORP, spol. s r.o. Michalovce
blokovac

SCORP stavebníctvo