podklad menu
Nákladná doprava a mechanizmy
Stredisko doprava a mechanizácia firmy SCORP, spol s r.o je na adrese:
ul. Elektrárenská 1, 071 01 Michalovce.

smer Košice, za nadjazdom, odbočka doľava za sladovňou.
Stroje na:
Informácie o cenách na telefónnom čísle

+421 905 540 771
+421 908 996 506

alebo na iných telefónnych číslach v záložke menu kontakty.
Zemné a výkopové práce
Búracie práce
Hutnenie zeminy
Prevoz zeminy
Prevoz stavebnej sute
vrchny lem
Vitajte na stránke SCORP, spol. s r.o. Michalovce
blokovac

SCORP stavebníctvo