podklad menu
Ing. Ján Sabol
Ing. Igor Šoltinský
Ing. Peter Hruška
Ing. Václav Kotulič 
Ing. Ondrej Kromka
konateľ spoločnosti
konateľ spoločnosti
riaditeľ
úseku realizácie stavieb
riaditeľ pre ekonomiku a financie 
riaditeľ obchodn
ého úseku
biely obdlznik
Budovy a stavby pre bývanie
Nebytové budovy
    administratíva, školstvo,
    zdravotníctvo, obchod a služby
Budovy a haly na výrobu a služby
Haly pre šport, kultúru a obchod
Nádrže, zásobníky a jamy
Cesty a miešané komunikácie
Rozvody vody, kanalizácie a ČOV
Priemyselné stavby
Športové ihriská
Realizácia stavieb na kľúč
Špecializácia stavebnej výroby
Zemné práce
Bežné zakladanie
Nádrže, skelety
Vodovody a kanalizácie
Komunikácie a parkoviská
Spevnen
é plochy
Oceľové konštrukcie
Bežné murárske práce, montáž prefabrikovaných konštrukcií
Búracie práce
Informácie o sídle spoločnosti, ako aj identifikačné údaje, telefónne čísla, mailové kontakty nájdete v záložke menu kontakty.
Založeniu súčasnej stavebnej spoločnosti predchádzala spolupráca súčasných konateľov v rámci združenia Scorp, a to už od roku 1990.

Z
ápis do obchodného registra Mestského súdu Košice dňa
4.12.1992 ako spoločnosť s ručen
ím obmedzeným SCORP, spol. s.r.o.
vrchny lem
Vitajte na stránke SCORP, spol. s r.o. Michalovce
blokovac

SCORP stavebníctvo