podklad menu
A 1991 003 Kanalizacny zberac Michalovce
A 1992 000 COV Humenne
B 1992 002 Hala Ekostav Michalovce
G 1993 004 Zavedenie sirokorozch trate Vojany
F 1995 001 CSPH Majak Trhoviste
F 1995 101 CSPH Trebisov
F 1995 107 CSPH Secovce
B 1996 102 Rekonstrukcia zber plyn strediska Moravany
B 1996 123 Laboratoria SG AMT SIEMENS
F 1996 103 CSPH Michalovce Humenska cesta
G 1997 116 Zaklad pod nadrz c 231
A 1997 119 COV Transpetrol Budkovce
B 1997 104 Admin budova a stabil has zar Senne
B 1997 105 Poziarna stanica Transpetrol Budkovce
C 1997 111 Obchodny modul CMZ Rubin
H 1997 118 Rekonstrukcia trafostanice TP Budkovce
B 1998 126 Spojovaci modul SIEMENS
C 1998 112 Obchodny modul CMZ c 4 5
C 1998 128 Obytny dom Transpetrol
D 1998 122 Parkovisko SIEMENS
B 1999 130 Hranicny priechod nak dop V Nemecke
B 1999 131 Nadstavba objektu 065 operatorovna
F 1999 133 CSPH Kosice-Barca
G 1999 136 Zberna nadrz c 481- slopova
G 2000 144 Rekonstr nadrze ropy c 238
B 2000 137 Garaze SPP
G 2000 141 Ekolog opatrenia ropovod
Katalóg stavieb 1991 - 2000 zoradený chronologicky
vrchny lem
Vitajte na stránke SCORP, spol. s r.o. Michalovce
blokovac

SCORP stavebníctvo