podklad menu
Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Ing. Ján Sabol
Ing. Igor Šoltinský
Ing. Peter Hruška
Ing. Václav Kotulič 
Ing. Ondrej Kromka
konateľ spoločnosti
konateľ spoločnosti
riaditeľ úseku realizácie stavieb
riaditeľ pre ekonomiku a financie 
riaditeľ obchodného úseku
biely obdlznik
Budovy a stavby pre bývanie
Nebytové budovy
    administratíva, školstvo,
    zdravotníctvo, obchod a služby
Budovy a haly na výrobu a služby
Haly pre šport, kultúru a obchod
Nádrže, zásobníky a jamy
Cesty a miešané komunikácie
Rozvody vody, kanalizácie a ČOV
Priemyselné stavby
Športové ihriská
Realizácia stavieb na kľúč
Špecializácia stavebnej výroby
Zemné práce
Bežné zakladanie
Nádrže, skelety
Vodovody a kanalizácie
Komunikácie a parkoviská
Oceľové konštrukcie
Bežné murárske práce, montáž prefabrikovaných konštrukcií
Liate podlahy
Búracie práce
Informácie o sídle spoločnosti, ako aj identifikačné údaje, telefónne čísla, mailové kontakty nájdete v záložke menu kontakty.
Založeniu spoločnosti SCORP, spol. s r.o. predchádzala spolupráca súčasných konateľov v rámci združenia Scorp od roku 1990.

Zápis do obchodného registra dňa 4.12.1992 ako spoločnosť s ručením obmedzeným SCORP, spol. s.r.o.
vrchny lem
Vitajte na stránke SCORP, spol. s r.o. Michalovce
blokovac

SCORP stavebníctvo