podklad menu
Realizácia stavby (november 2017) Čerpacia stanica pohonných hmôt SHELL, Poprad-Matejovce
Ukončenie stavby (december 2017) Čerpacia stanica pohonných hmôt SHELL, Poprad-Matejovce
Realizácia stavby (január 2018) SWEP Kechnec - 5. etapa. Prístavba skladovej haly
Realizácia stavby (marec 2018) stavba: Trhovište, Bánovce n/Ond.  Vetva kanalizácie B-BB vrátane prípojok
Realizácia stavby (marec 2018) stavba: Magneti Marelli parkovisko
Realizácia stavby (jún 2018) stavba: Magneti Marelli  Rozšírenie výrobnej haly
Realiz
ácia stavby (august 2018): Schelling Slovakia s.r.o. - výrobný závod Kechnec, prístavba haly, skladový priestor
Realiz
ácia stavby (august 2018): Motor - Car Michalovce, s.r.o., autosalón KIA
vrchny lem
Vitajte na stránke SCORP, spol. s r.o. Michalovce
blokovac

SCORP stavebníctvo