podklad menu
TUV logo
V súčasnej dobe je zavedený a používa sa systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 : 2016 a
systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001 : 2009
Zároveň bol vykonaný audit, ktorým je zavedený a používaný systém manažérstva kvality podľa STN EN  ISO 9001 : 2016, ktorý je zavedený v spoločnosti SCORP od roku 2002
vrchny lem
Vitajte na stránke SCORP, spol. s r.o. Michalovce
blokovac

SCORP stavebníctvo