1998 122 Parkovisko SIEMENS
2005 1022 Priprava uzemia HTU a komunikacia UNOMEDICAL
2005 1022 Priprava uzemia HTU a komunikacia UNOMEDICAL-2
2005 1025 Hrube terenne upravy na pozemku Michatek
2006 1029 TV IBV stare rameno Laborca
2008 1048 Autosalon AUTOSTYL Michalovce
2008 1061 Mi-Sidl Vychod-verej priestr-I etapa
2008 1061 Mi-Sidl Vychod-verej priestr-I etapa-2
2010 1071 Rozsirenie parkovacich ploch YAZAKI
2010 1071 Rozsirenie parkovacich ploch YAZAKI-2
Welcome to our website SCORP, spol. s r.o. Michalovce

SCORP buildings