1991 003 Kanalizacny zberac Michalovce
1992 000 COV Humenne
1997 119 COV Transpetrol Budkovce
1997 119 COV Transpetrol Budkovce-2
2002 172 Hydrantova siet PS1 Budkovce
2004 190 Kanalizacia a COV Leonidas Trebisov
2004 190 Kanalizacia a COV Leonidas Trebisov-2
2004 1001 Pitna voda a odkanaliz JVZ
2004 1001 Pitna voda a odkanaliz JVZ-2
2004 1001 Pitna voda a odkanaliz JVZ-3
2004 1001 Pitna voda a odkanaliz JVZ-4
2004 1002 Priem park Mi-ce infrastruk pre investorov
2004 1002 Priem park Mi-ce infrastruk pre investorov-2
2005 1013 Zasob pit vodou JVZ vodovodny rad Vrbnica-Senne
2005 1024 Rozvoj infrastruktury Kechnec-akcia Getrag Ford
2005 1024 Rozvoj infrastruktury Kechnec-akcia Getrag Ford-2
2005 1024 Rozvoj infrastruktury Kechnec-akcia Getrag Ford-3
2005 1024 Rozvoj infrastruktury Kechnec-akcia Getrag Ford-4
2006 1034 Odkanaliz a COV region Horny Zemplin
2006 1034 Odkanaliz a COV region Horny Zemplin-2
2006 1035 Zasobovanie pit vodou JVZ Pozdisovce-Kacanov
2006 1042 Pitna voda a odkanaliz v povodi Tople
2006 1042 Pitna voda a odkanaliz v povodi Tople-2
2006 1042 Pitna voda a odkanaliz v povodi Tople-3
2006 1042 Pitna voda a odkanaliz v povodi Tople-4
2011 1078 Splaskova kanaliz a COV Bela n Cirochou
2011 1078 Splaskova kanaliz a COV Bela n Cirochou-2
Welcome to our website SCORP, spol. s r.o. Michalovce

SCORP buildings